News

Biography

Weronika Józefina Dziadek born in Poland, is one of the most promising violists of the young generation. Her playing is characterized by a constant search for new musical colors and shades, and her performances bring fresh and interesting interpretations.

The artist is a graduate of Madrid’s Escuela Superior de Música Reina Sofía. During her undergraduate studies, her leading instrument was the violin, (which she still continues playing as well) perfected under the guidance of Professor Zakhar Bron. At that time, she also attended additional classes with Professor Nobuko Imai. The world of the viola introduced by professor Imai turned out to be so fascinating that the artist received her master’s degree in playing this instrument.

From an early age, she has been consistently developing her unique artistic predispositions by participating in national and international competitions, always winning top places on the podium.

The awards include, among others: 1st prize at the OFMAN International Competition of Music Interpretations in Spain and 2nd prize at the International Oscar Nedbal Viola Competition (while first was not awarded). As a prize for her outstanding personality, the artist received a violin made by the Polish violin maker Krzysztof Mróz at the Grażyna Bacewicz Violin Competition in Wrocław. Recently Weronika was Semifinalist of the Tokyo International Viola Competition in Japan.

In her solo recitals, Weronika does not forget about the classical viola repertoire, but above all she tries to present contemporary works, especially compositions written by women. In 2021, she participated in the project „Devolviendo la voz” (Spanish for „restoring the voice”), the aim of which was to promote female composers from the Renaissance era to the 21st Century.
As a soloist and chamber musician, she collaborated with world- famous artists such as Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Miriam Fried, Ning Feng, Mauricio Fuks, Natalia Prischepenko, Günter Pichler, Oliver Willie, Tabea Zimmermann, Stefan Dohr, Nobuko Imai, Zakhar Bron, Márta Gulyás, Christoph Poppen.

The artist has extensive stage experience. She performed in venues such as at the National Philharmonic in Warsaw, Orquesta Filarmonica de la Mancha in Spain, Baltic Philharmonic in Gdańsk, Krakow Philharmonic, Elbląg Philharmonic, Golden Room of the Musikverein in Vienna, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem in Budapest, Reduta Room in Bratislava and the National Auditorium of Music and Teatro Real in Madrid. She performed the premiere of the piece “Suibusium felix” by Aleksander Lasoń at the Łańcut X festival at the National Philharmonic in Warsaw with Sinfonietta Cracovia with Maestro Robert Kabara.

Thanks to her talent, sensitivity and interpretive inventiveness, she is highly appreciated by numerous special awards, such as: Award of the Minister of Culture and National Heritage for exceptionally gifted children, scholarship of the Minister of Culture and National Heritage „Young Poland”, Special Award of the Mayor of Katowice and scholarships, among others like Gocher Streicher Academie in Germany, Mount Royal University in Canada, JS Pro Bono Poloniae Foundation of the Open Musical Safety Pin Philharmonic.

At the SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg festival, she had the honor of preparing and then leading the viola section during concerts conducted by Johannes Klumpp.

While studying at the Escuela Superior de Musica Reina Sofia, she was a member of the Orquesta Sinfónica Freixenet, with which she has performed in many European countries under the baton of conductors like Zubin Mehta, Pablo González, Andrés Orozco- Estrada, Pablo Heras-Casado, Sir Andras Schiff, Günter Pichler or Juanjo Mena.

This year, Weronika will begin her studies at the Kronberg Academy with Nobuko Imai.

The artist plays on a modern instrument made by Wojciech Topa.

DOWNLOAD

Weronika Józefina Dziadek urodzona w Polsce, to jedna z najbardziej obiecujących altowiolistek młodego pokolenia. Jej grę cechuje nieustanne poszukiwanie nowych muzycznych barw i odcieni, a jej wykonania przynoszą zaskakujące interpretacje.

Artystka jest absolwentką madryckiej Escuela Superior de Música Reina Sofía. Podczas studiów licencjackich jej wiodącym instrumentem były skrzypce, na których grę doskonaliła pod okiem profesora Zakhara Brona. W tamtym okresie uczęszczała również na zajęcia fakultatywne do profesor Nobuko Imai. Świat altówki, w który wprowadziła Weronikę profesor Imai, okazał się na tyle fascynujący, że artystka uzyskała tytuł magistra z gry właśnie na tym instrumencie.

Od najmłodszych lat konsekwentnie rozwija swoje wyjątkowe predyspozycje artystyczne uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając zawsze czołowe miejsca na podium.
Wśród nagród jest między innymi: 1 nagroda na Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznych OFMAN w Hiszpanii oraz 2 nagroda na Międzynarodowym Konkursie Altówkowym im. Oscara Nedbala (podczas gdy 1 nie przyznano). Jako nagrodę za wybitną osobowość artystka otrzymała skrzypce wykonane przez polskiego lutnika Krzysztofa Mroza na Konkursie Skrzypcowym im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Była także półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Altówkowego w Tokio w Japonii.

W swoich recitalach solowych Weronika nie zapomina o klasycznym repertuarze altówkowym, ale przede wszystkim stara się prezentować twórczość współczesną, zwłaszcza kompozycje napisane przez kobiety. W 2021-22 roku brała udział w projekcie „Devolviendo la voz” (po hiszpańsku „przywracanie głosu”), którego celem była promocja kompozytorek od epoki renesansu do XXI wieku.

Jej ogromną pasją, poza graniem solo, jest muzyka kameralna. Dzielenie się ideami oraz budowanie świadomości, tak potrzebnej do odbierania pomysłów zespołu podczas gry i reagowania na nie, to najcenniejsze źródło inspiracji dla artystki.

Jako solistka i kameralistka współpracowała ze światowej sławy artystami, takimi jak Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Miriam Fried, Ning Feng, Mauricio Fuks, Natalia Prischepenko, Günter Pichler, Oliver Willie, Tabea Zimmermann, Stefan Dohr, Nobuko Imai, Zakhar Bron, Márta Gulyás, Christoph Poppen.

Artystka posiada bogate doświadczenie sceniczne. Występowała w takich salach jak Filharmonia Narodowa w Warszawie, Orquesta Filarmonica de la Mancha w Hiszpanii, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Filharmonia Krakowska, Filharmonia Elbląska, Złota Sala Musikverein w Wiedniu, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem w Budapeszcie, Sala Reduta w Bratysławie oraz Narodowe Audytorium Muzyczne i Teatro Real w Madrycie. Na festiwalu Łańcuch X artystka miała zaszyczyt wykonać prawykonanie utworu „Suibusium felix” Aleksandra Lasonia na festiwalu w Filharmonii Narodowej w Warszawie z Sinfoniettą Cracovią pod dyrekcją Maestro Roberta Kabary.

Dzięki talentowi, wrażliwości i inwencji interpretacyjnej została doceniona licznymi nagrodami specjalnymi, takimi jak: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wybitnie uzdolnionych dzieci, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Katowic oraz stypendia m.in. Gocher Streicher Academie w Niemczech, Mount Royal University w Kanadzie.
Na festiwalu SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg miała zaszczyt przygotować, a następnie poprowadzić sekcję altówek podczas koncertów pod dyrekcją Johannesa Klumppa.
Podczas studiów w Escuela Superior de Musica Reina Sofia była członkiem Orquesta Sinfónica Freixenet, z którą występowała w wielu krajach Europy pod batutą takich dyrygentów jak Zubin Mehta, Pablo González, Andrés Orozco-Estrada, Pablo Heras-Casado, Sir Andras Schiff, Günter Pichler czy Juanjo Mena.
W tym roku Weronika rozpocznie naukę w Kronberg Academy u boku swojej mentorki Nobuko Imai.

Artysta gra na nowoczesnym instrumencie wykonanym przez Wojciecha Topę.

POBIERZ

Social

Media

Calendar

27

April, 2023

Concert in Vienna in
Palais Ehrbar with Slovak Youth Orchestra

28

April, 2023

Concert in Žilina, Allegretto Festival in Fatra House of Arts with Slovak Youth Orchestra

2

June 2023

Masters in Performance
17:00
Mas. ​. SHOSTAKOVICH Piano quintet in g minor op. 57
with Julia Hamos piano, Inmo Yang violin, Sarah Jegou,violin. Weronika Dziadek viola, Bryan Cheng cello

25

June, 2023

Masters In Performance

11:00 – 13:00
CASALS FORUM, Kronberg Academy
1 BEETHOVENPLATZ, KRONBERG IM TAUNUS, HE, 61476, GERMANY (MAP)
GOOGLE CALENDAR • ICS
Mozart: Piano Quartet in E-flat major, 
K.493 
with Julius Asal (piano), Hana Chang (violin), Weronika Dziadek (viola)

4-18

September 2023

Kammermusik auf der MS Europa
with Mario Häring (Piano), Patrick Hollich (Clarinet) Weronika Dziadek (Viola)

17

October 2023

20.00
Deutschland funk Kammermusiksaal,
Raderberggürtel 40, Cologne

Soloists of the Kronberg Academy

Dmytro Udovychenko Violine
Hans Christian Aavik Violine
Weronika Dziadek Violine
Noga Shaham Viola
Itai Navon Klavier
Gary Hoffmann, Violoncello

 

22

October 2023

7.30pm
Soloists of the Kronberg Academy, Gary Hoffman cello, Wigmore Hall

Soloists of the Kronberg Academy 

Dmytro Udovychenko VIOLIN
Hans Christian Aavik VIOLIN
Weronika Dziadek VIOLA
Noga Shaham VIOLA
Itai Navon PIANO
Gary Hoffman CELLO

Contact Form